Formular til stiftelse af anpartsselskab

Stift et anpartsselskab - ApS


 1. Dine kontaktoplysninger
  Angiv kontaktoplysningerne på dig, som gennemfører bestillingen af et anpartsselskab.

  Felter med * skal udfyldes.
 2. Navn:*
  Indtast navn.
 3. Adresse:*
  Indtast adresse.
 4. Postnr.:*
  Indtast postnummer.
 5. By:*
  Indtast bynavn.
 6. Email:*
  Indtast emailadresse.
 7. Telefon:*
  Indtast telefonnummer.
 8.  

 1. Oplysninger om selskabet
 2. Selskab:*
  Vælg i listen.
 3. Anpartskapital:*
  Indtast anpartskapital.
  Min 50.000 kr.
 4. Tegningskurs
  Indtast venligst
 5. Tegningskursen udregnes ift. anparternes nominelle værdi og svarer til kurs 100 ved en anpartskapital på 50.000 kr.
  Ønskes en anden tegningskurs kontakt venligst stiftselskab.dk.
 6. Selskabets navn:*
  Indtast selskabets navn.
 7. Evt. selskabets binavne:
  Indtast venligst evt. binavne.
  Indtast max. 5 binavne,
  adskilt med komma.

 8. Oplysninger om selskabets adresse
 9. Selskabets adresse:*
  Indtast adresse.
 10. Postnr.:*
  Indtast postnummer.
 11. By:*
  Indtast bynavn.
 12. Selskabets hjemstedskommune:*
  Indtast kommune.
 13. Selskabets telefon:*
  Indtast telefonnummer.
 14. Selskabets email:*
  Indtast emailadresse.
 15. Selskabets branche:
  Se www.branchekode.dk
 16. Selskabets formål:*
  Indtast selskabets formål.
 17. Stiftelsesdato:*
  Indtast dato.
 18. 1. regnskabsårs afslutning: *
  Indtast dato.
  1. regnskabsårs afslutning må
  maximalt være 18 måneder fra
  stiftelsesdatoen
 19. Stiftelsesomkostningerne afholdes af:*


  Vælg i listen.
 20. Anslåede omkostninger:
  Anslåede omkostninger:
  Skal KUN udfyldes hvis
  stiftelsesomkostningerne
  afholdes af selskabet.
 21.  

 1. Oplysninger om selskabets stiftere/ejere

  Indtast venligst selskabets stiftere/ejere. Anvend kommentarfeltet ved flere end to stiftere/ejere.

 2. Oplysninger om 1. stifter/ejer
 3. Navn på stifter/ejer:*
  Indtast navn.
 4. CPR-nr/CVR-nr:*
  Indtast CPR-nr/CVR-nr.
 5. Ejerandel i DKK.:*
  Indtast ejerandel.
 6. Adresse:*
  Indtast adresse.
 7. Postnr.:*
  Indtast postnummer.
 8. By:*
  Indtast bynavn.
 9. Telefon:*
  Indtast telefonnummer.
 10. Email:*
  Indtast emailadresse.

 11. Oplysninger om 2. stifter/ejer
 12. Navn på stifter/ejer:
  Invalid Input
 13. CPR-nr/CVR-nr:
  Indtast venligst.
 14. Ejerandel i DKK.:
  Indtast venligst.
 15. Adresse:
  Invalid Input
 16. Postnr.:
  Indtast Postnummer
 17. By:
  Indtast bynavn.
 18. Telefon:
  Indtast telefonnummer
 19. Email:
  Indtast emailadresse
 20. Flere stiftere/ejere:
  Invalid Input
 21.  

 1. Oplysninger om selskabets ledelse

  Indtast venligst selskabets ledelse. Anvend kommentarfeltet hvis flere personer indgår i ledelsen.

 2. 1. person i ledelsen
 3. Navn:*
  Indtast navn.
 4. CPR-nr:*
  Indtast CPR-nr.
 5. Indtræder som:*
  Vælg venligst.
                     Der skal som minimum
                     indgå én direktør.
 6. Adresse:*
  Indtast adresse.
 7. Postnr.:*
  Indtast postnummer.
 8. By:*
  Indtast bynavn.
 9. Telefon:*
  Indtast telefonnummer.
 10. Email:*
  Indtast emailadresse.

 11. 2. person i ledelsen
 12. Navn:
  Invalid Input
 13. CPR-nr:
  Indtast venligst.
 14. Indtræder som:
  Indtast venligst.
                     Der skal som minimum
                     indgå én direktør.
 15. Adresse:
  Invalid Input
 16. Postnr.:
  Indtast postnummer
 17. By:
  Indtast Bynavn
 18. Telefon:
  Indtast telefonnummer
 19. Email:
  Indtast emailadresse

 20. 3. person i ledelsen
 21. Navn:
  Indtast venligst navn.
 22. CPR-nr:
  Indtast venligst.
 23. Indtræder som:
  Indtast venligst.
                     Der skal som minimum
                     indgå én direktør.
 24. Adresse:
  Invalid Input
 25. Postnr.:
  Indtast Postnummer
 26. By:
  Indtast Bynavn
 27. Telefon:
  Indtast telefonnummer
 28. Email:
  Indtast emailadresse
 29. Selskabets øvrige ledelse:
  Invalid Input
 30.  

 1. Oplysninger om tegningsberretigede
  Angiv venligst hvilke personer, der kan afgive formueretligt bindende
  løfter og indgå gensidigt bebyrdende aftaler på selskabets vegne.
 2. Vælg tegningsberretigede:*  Vælg venligst.
 3. Andet:
  Invalid Input
 4.  

 1. Revision
  Angiv venligst om selskabet ønsker fravalg af revisionspligt.
 2. Revisionspligt:*
  Vælg venligst.
 3. Evt. revisor:
  Indtast Bynavn
 4. Firmanavn:
  Indtast Bynavn
 5. Adresse:
  Invalid Input
 6. Postnr.:
  Indtast Postnummer
 7. By:
  Indtast Bynavn
 8. CVR-nr:
  Invalid Input
 9.  

 1. Færdiggør oprettelse
 2. Vælg:*
  Bekræft venligst.
 3. Moms:
  Bekræft venligst
 4. Moms startdato:
  Invalid Input
 5. Skal selskabet registreres for import udenfor EU?
  Vælg venligst.
 6. Skal selskabet registreres for eksport udenfor EU?
  Vælg venligst.
 7. Ansatte:
  Vælg venligst.
 8. Dato for første ansættelse:
  Invalid Input
 9. Dato for første lønudbetaling:
  Invalid Input
 10. Afregning af løn:
  Vælg venligst.
 11. Hvis selskabet både skal registreres for moms og ansatte – rabat 490 kr.
 12. Det Offentlige Ejerregister:
  Invalid Input

 13. Dokumentation
  Upload dokumentation
 14. Invalid Input
 15. Invalid Input
 16. Invalid Input
 17. Invalid Input
 18. Invalid Input
 19. Invalid Input
 20. Vælg:*
  Vælg venligst.
 21. Vælg:*
  Vælg venligst.
 22. E-mail:
  info@stiftselskab.dk

  Post:
  4audit Godkendt Revisionsanpartsselskab
  Goldschmidtsvænget 6
  5230 Odense M

 23. Fremsendelse
 24. Vælg:*
  Vælg venligst.