Stift et anpartsselskab - ApS

 1. Dine kontaktoplysninger
  Angiv kontaktoplysningerne på dig, som gennemfører bestillingen af et anpartsselskab.

  Felter med * skal udfyldes.
 2. Navn:*
  Indtast navn.
 3. Adresse:*
  Indtast adresse.
 4. Postnr.:*
  Indtast postnummer.
 5. By:*
  Indtast bynavn.
 6. Email:*
  Indtast emailadresse.
 7. Telefon:*
  Indtast telefonnummer.
 8.  

 1. Oplysninger om selskabet
 2. Selskab:*
  Vælg i listen.
 3. Anpartskapital:*
  Indtast anpartskapital.
  Skal være et tal ≥ 80.000 kr.
 4. Tegningskurs
  Indtast venligst
 5. Tegningskursen udregnes i forhold til anparternes nominelle værdi og svarer til kurs 100 ved en anpartskapital på 80.000 kr.
  Ønskes en anden tegningskurs kontakt venligst stiftselskab.dk.
 6. Selskabets navn:*
  Indtast selskabets navn.
 7. Evt. selskabets binavne:
  Indtast venligst evt. binavne.
  Indtast max. 5 binavne,
  adskilt med komma.

 8. Oplysninger om selskabets adresse
 9. Selskabets adresse:*
  Indtast adresse.
 10. Postnr.:*
  Indtast postnummer.
 11. By:*
  Indtast bynavn.
 12. Selskabets hjemstedskommune:*
  Indtast kommune.
 13. Selskabets telefon:*
  Indtast telefonnummer.
 14. Selskabets email:*
  Indtast emailadresse.
 15. Selskabets branche:
  Indtast branche
  - se evt. www.branchekode.dk
 16. Selskabets formål:*
  Indtast selskabets formål.
 17. Stiftelsesdato:*
  Indtast dato.
 18. 1. regnskabsårs afslutning: *
  Indtast dato.
  1. regnskabsårs afslutning må maksimalt være 18 måneder fra stiftelsesdatoen
 19. Stiftelsesomkostningerne afholdes af:*


  Vælg i listen.
 20. Anslåede omkostninger:
  Anslåede omkostninger:
  Skal KUN udfyldes hvis stiftelsesomkostningerne
  afholdes af selskabet.
 21.  

 1. Oplysninger om selskabets stiftere

  Indtast venligst selskabets stiftere. Anvend kommentarfeltet ved flere end to stiftere.

 2. Oplysninger om 1. stifter
 3. Navn på stifter:*
  Indtast navn.
 4. CPR-nr/CVR-nr:*
  Indtast CPR-nr/CVR-nr.
 5. Ejerandel i Dkr.:*
  Indtast ejerandel.
 6. Adresse:*
  Indtast adresse.
 7. Postnr.:*
  Indtast postnummer.
 8. By:*
  Indtast bynavn.
 9. Telefon:*
  Indtast telefonnummer.
 10. Email:*
  Indtast emailadresse.

 11. Oplysninger om 2. stifter
 12. Navn på stifter:
  Invalid Input
 13. CPR-nr/CVR-nr:
  Indtast venligst.
 14. Ejerandel i Dkr.:
  Indtast venligst.
 15. Adresse:
  Invalid Input
 16. Postnr.:
  Indtast Postnummer
 17. By:
  Indtast bynavn.
 18. Telefon:
  Indtast telefonnummer
 19. Email:
  Indtast emailadresse
 20. Flere stiftere:
  Invalid Input
 21.  

 1. Oplysninger om selskabets ledelse

  Indtast venligst selskabets ledelse. Anvend kommentarfeltet hvis flere personer indgår i ledelsen.

 2. 1. person i ledelsen
 3. Navn:*
  Indtast navn.
 4. CPR-nr:*
  Indtast CPR-nr.
 5. Indtræder som:*
  Vælg venligst.
  Der skal som minimum
  indgå én direktør.
 6. Adresse:*
  Indtast adresse.
 7. Postnr.:*
  Indtast postnummer.
 8. By:*
  Indtast bynavn.
 9. Telefon:*
  Indtast telefonnummer.
 10. Email:*
  Indtast emailadresse.

 11. 2. person i ledelsen
 12. Navn:
  Invalid Input
 13. CPR-nr:
  Indtast venligst.
 14. Indtræder som:
  Indtast venligst.
  Der skal som minimum
  indgå én direktør.
 15. Adresse:
  Invalid Input
 16. Postnr.:
  Indtast postnummer
 17. By:
  Indtast Bynavn
 18. Telefon:
  Indtast telefonnummer
 19. Email:
  Indtast emailadresse

 20. 3. person i ledelsen
 21. Navn:
  Indtast venligst navn.
 22. CPR-nr:
  Indtast venligst.
 23. Indtræder som:
  Indtast venligst.
  Der skal som minimum
  indgå én direktør.
 24. Adresse:
  Invalid Input
 25. Postnr.:
  Indtast Postnummer
 26. By:
  Indtast Bynavn
 27. Telefon:
  Indtast telefonnummer
 28. Email:
  Indtast emailadresse
 29. Selskabets øvrige ledelse:
  Invalid Input
 30.  

 1. Oplysninger om tegningsberretigede
  Angiv venligst hvilke personer, der kan afgive formueretligt bindende
  løfter og indgå gensidigt bebyrdende aftaler på selskabets vegne.
 2. Vælg tegningsberretigede:*  Vælg venligst.
 3. Andet:
  Invalid Input
 4.  

 1. Revision
  Angiv venligst om selskabet ønsker fravalg af revisionspligt.
  I driftsselskaber er det muligt at fravælge revisionspligt, hvis
  virksomheden i to på hinanden følgende år ikke overskrider
  to ud af tre af disse kriterier:

  1. Omsætning på 8 mio. kr.
  2. Balancesum på 4 mio. kr.
  3. Et gennemsnitligt antal fuldtidsansatte i løbet af et
      regnskabsår på under 12.

  For holdingselskaber er revisionspligten lovpligtig.
 2. Revisionspligt:*
  Vælg venligst.
 3. Revisor:
  Indtast Bynavn
 4. Firmanavn:
  Indtast Bynavn
 5. Adresse:
  Invalid Input
 6. Postnr.:
  Indtast Postnummer
 7. By:
  Indtast Bynavn
 8. CVR-nr:
  Invalid Input
 9.  

 1. Færdiggør oprettelse
 2. Vælg:*
  Bekræft venligst.
 3. Moms:
  Bekræft venligst
 4. Moms startdato:
  Invalid Input
 5. Skal selskabet registreres for import/eksport udenfor EU?
  Vælg venligst.
 6. AM-bidrag og A-skat:
  Vælg venligst.
 7. Dato for første ansættelse:
  Invalid Input
 8. Dato for første lønudbetaling:
  Invalid Input
 9. Afregning af løn:
  Vælg venligst.
 10. Hvis selskabet både skal registreres for moms og aktiveres for AM-bidrag og A-skat. Rabat: 199 kr.

 11. Dokumentation
 12. Vælg:*
  Vælg venligst.
 13. Vælg:*
  Vælg venligst.
 14. E-mail:
  info@stiftselskab.dk

  Post:
  Censor Audit ApS
  Goldschmidtsvænget 6
  5230 Odense M
  Att.: stiftselskab.dk

 15. Fremsendelse
 16. Selskabets færdige dokumenter bedes fremsendt via:*
  Vælg venligst.
 17. Vælg:*
  Vælg venligst.