Gode råd

Inden stiftelse af et anpartsselskab

Stift dit selskab nu

Selskabskapital

For at stifte et anpartsselskab kræves der en selskabskapital på 50.000 kr. Fordelen ved et anpartsselskab er derfor, at der er en begrænset hæftelse i forhold til en personlig virksomhed. Anpartshaverne hæfter kun med den indskudte kapital.

Kapitalkravet kan indskydes både i form at kontanter eller i form af værdier, hvormed det er muligt at kontantstifte eller værdistifte selskaber. I vores online bestillingsformular er det dog kun muligt at kontantstifte anpartsselskaber. Ved at oprette et selskab med kontant selskabskapital er der mulighed for at bruge af kapitalen i forbindelse med driften af selskabet. Ønskes en værdistiftelse, skal der udarbejdes en vurderingsberetning af en revisor. Kontakt os for nærmere information omkring dette.

Ledelsesstruktur

Ledelsen i et anpartsselskab kan bestå af en direktion eller ledelsesstrukturen kan være opbygget således, at en bestyrelse varetager den overordnede og strategiske ledelse, mens den daglige ledelse varetages af en direktion.

Tegningskurs

Selskabskapitalen skal indskydes i virksomheden til en bestemt tegningskurs. Ved online stiftelse er det kun muligt at vælge kurs 100. Kontakt os hvis en anden tegningskurs ønskes. Der er forbud mod at tegne til underkurs, så tegningskursen skal minimum være 100 for at opnå en egenkapital på 50.000 kr., hvilket svarer til en nominel anpartskapital på 50.000 kr.