Forretningsbetingelser for stiftselskab.dk

Stiftselskab.dk’s forretningsbetingelser gælder for online stiftelse af selskaber samt andre opgaver, vi påtager os, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Bestilling af selskab

Bestilling af et nyt selskab foretages ved at udfylde bestillingsformularen online. Herefter fremsender vi en elektronisk ordrebekræftelse til den angivne e-mail.

Priserne, som fremgår af hjemmesiden, forudsætter kontantstiftelse, og tager udgangspunkt i stiftselskab.dk’s standardvedtægter. Selskabet bliver stiftet på baggrund af de oplysninger angivet i bestillingsformularen, hvor tegningskursen er fastsat til 100 for online stiftelse. Priserne oplyst er ekskl. moms og ekskl. gebyrer til Erhvervsstyrelsen.

Dokumentation og ordreproces

Det er en forudsætning, at selskabskapitalen for anparts- og aktieselskaber (minimum 50.000 kr. ved et ApS og minimum 125.000 kr. ved et A/S) er indbetalt i et dansk pengeinstitut på en konto oprettet i selskabets navn. Vi skal modtage et kontoudtog (udskrift fra netbank er ikke tilstrækkeligt) i selskabets navn, der dokumenterer selskabskapitalen.

Som følge af hvidvaskningsloven er stiftselskab.dk forpligtet til at indhente og opbevare identitetsoplysninger i forbindelse med stiftelse af selskaber. Foranlediget heraf skal vi modtage en kopi af billedlegitimation i form af pas eller kørekort samt kopi af sygesikringsbevis for alle stiftere af selskabet.

Efter modtagelse af dokumentation med identitetsoplysninger, forudbetaling af selskabsstiftelsen samt evt. dokumentation for selskabskapital, vil stiftelsesdokument med tilhørende vedtægter blive fremsendt. Disse dokumenter skal returneres i underskrevet stand af samtlige stiftere inden en endelig registrering af selskabet kan finde sted. Inden stiftelsen bliver gennemført, kontakter vi dig altid for at sikre, at oprettelsen af selskabet sker under de rigtige forudsætninger.

 

 

Levering

I forbindelse med stiftelse af selskabet bliver følgende dokumenter leveret og aftalen anses herefter for afsluttet.

Levering sker pr. e-mail. Når vi har modtaget bestillingen samt modtaget dokumentation og stiftelsesdokument samt vedtægter i underskrevet stand, leverer vi indenfor 24 timer under forudsætning af, at dokumenterne er os i hænde senest kl. 14 på en hverdag. Vi påtager os ikke ansvar for forsinkelser, der skyldes ustabil drift af Erhvervsstyrelsens onlinesystem samt driftsforstyrrelser hos tredjemand (leverandør af internetforbindelse).

Ejerbog

Stiftelsesdokument

Vedtægter

Sammenskrevet resumé

Betaling

Efter modtagelse af bestilling af selskabet vil du modtage en faktura. Denne bedes betalt før arbejdet med stiftelsen kan gå i gang. En dokumentation for denne forudbetaling, i form af kopi af overførslen fra netbank, skal medsendes den øvrige dokumentation. Der tillægges moms efter gældende regler.

Fortrydelsesret

Som følge af købeloven har du ret til at fortryde din bestilling indenfor 14 dage. Fortrydelsesretten bortfalder dog efter stiftelsesdokumentet er returneret til stiftselskab.dk i underskrevet stand. Fortrydelse af en bestilling skal ske skriftligt til info@stiftselskab.dk.

Reklamationsret

Oprettelsen af selskabet sker på baggrund af de oplysninger indtastet i bestillingsformularen. Du er derfor selv ansvarlig for rigtigheden af disse oplysninger. Ved modtagelse af stiftelsesdokument og vedtægter påhviler det dig at gennemgå disse dokumenter for eventuelle fejl. Opdager du fejl i oprettelsen i forhold til den foretagede bestilling, skal dette straks meddeles til info@stiftselskab.dk.

Opbevaring af person data

Oplysninger afgivet i bestillingsformularen bliver behandlet fortroligt og vil kun blive anvendt i forbindelse med stiftelse af selskabet og ikke overfor tredjemand. Personoplysninger er ikke beskyttet ved kryptering under transmission og den efterfølgende opbevaring. Oplysningerne gemmes i en database på en sikker server.