15 års erfaring

Udenlandske selskaber

Hos stiftselskab.dk kan du også få hjælp til oprettelse af selskaber i udlandet. Vi rådgiver om de krav der forelægger for det givne land, og om hvilke fordele det fører med sig. Vi tilbyder på nuværende tidspunkt hjælp til stiftelse af selskaber i Luxembourg, Schweiz og på Cypern. Det er både muligt at oprette anpartsselskaber, aktieselskaber samt holding- og driftsselskaber. Nedenfor er nogle af de væsentligste krav for oprettelse beskrevet.

Skab dit selskab i udlandet nu!
Lad os finde ud af hvad vi kan gøre for dig i udlandet

Schweiz

Kravene til indskudt selskabskapital for oprettelse af et anpartsselskab er 20.000 CHF og 100.000 CHF for et aktieselskab. Derudover er der krav om, at postadressen skal være i Schweiz. For et aktieselskab skal der som minimum være et bestyrelsesmedlem bosiddende i Schweiz. For et anpartsselskab skal der som minimum være en direktør bosiddende i Schweiz.

Cypern

Kravet til at oprette et cypriotisk selskab er, at selskabet reelt skal ledes fra Cypern. Selskabet skal ledes af minimum en direktør, som skal være bosat på Cypern. Selskabskapitalen er minimum 1.000 EUR, som dog ikke behøver at være indbetalt ved stiftelsen.

Luxembourg

Indskudt selskabskapital i aktieselskaber skal minimum være 31.000 EUR og for anpartsselskaber minimum 12.500 EUR. For anpartsselskaber skal der minimum være 1 direktør samt minimum 1 kapitalejer. For aktieselskaber skal der minimum være 3 direktører og 1 kapitalejer.